Bonenkai 99 in Izu

NIHONGO page

Year end party "Good bye 1999"

Akasawa Spa, Izu Shizuoka pref.17-18 Dec. 1999

UP

HTML by Shiro Matsugara